Koronowo Cup

Regulamin

REGULAMIN KORONOWO CUP 2018’

                                                                                                 

                                                                § 1

 

                                                        CEL TURNIEJU

1. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej i aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, a także popularyzacja rywalizacji sportowej według zasad fair-play

2. Wyłonienie zwycięzców Turnieju Koronowo Cup 2018’

                                                                 § 2

                                                ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem rozgrywek jest przy współpracy Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

                                                                 § 3

                                              TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

1. Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych:

  • 20 stycznia 2018 r.            Turniej Orlików /rocznik 2007-2008
  • 21 stycznia 2018 r.            Turniej Kobiet /kategoria OPEN
  • 10 lutego 2018 r.               Turniej Żak /rocznik 2009-2010
  • 11 lutego 2018 r.               Turniej Skrzat /rocznik 2011 i młodsi

2. Miejscem rozgrywek będzie Hala Sportowo-Widowiskowa MGOSiR Koronowo.

3. W każdym turnieju organizator zakłada udział 10 zespołów.


                                                                  § 4 

                                                          PRZEPISY GRY

1.  Rozgrywki prowadzone będą w dwóch fazach:

     - część eliminacyjna w systemie jednorundowym “każdy z każdym” /2 grupy po 5 drużyn

     - część finałowa w systemie „każdy z każdym” /grupa srebrna i grupa złota

2.  Za zwycięstwo przyznawane będą 3 pkt, remis 1, porażka 0.

3.  O zajęciu miejsca w końcowej klasyfikacji decyduje /wg poniższej kolejności/:

     - suma zdobytych punktów,

     - korzystniejszy bilans między zainteresowanymi zespołami,

     - ilość zwycięstw,

     - korzystniejszy bilans bramkowy,

     - większa liczba strzelonych bramek

     - mniejsza liczba straconych bramek,

     - mecz barażowy.

4. Do grupy "złotej" awansują dwie najlepsze drużyny grup eliminacyjnych + trzeci zespół z lepszym bilansem punktowo-bramkowym.

5. Do bilansu bramkowo-punktowego trzeciego zespołu, który awansuje do "grupy złotej" zalicza się punkty zdobyte oraz bramki strzelone i stracone w meczach z pierwszymi dwiema drużynami grupy eliminacyjnej.

6. Jeżeli zespół wycofa się z rozgrywek, a wcześniej rozegrał choćby jedno spotkanie, wówczas pozostałe mecze będą klasyfikowane jako walkower dla drużyn przeciwnych.

7.  Podczas meczu na boisku może znajdować się 4 graczy i bramkarz w kategoriach kobiet oraz orlik. Także 4 graczy, ale bez bramkarza wystąpi w kategorii skrzat, jednak ta grupa rozegra swoje mecze na boisku o wymiarach 20 x 18 m oraz bramkach 1,2x0,8 m. W kategorii żak wystąpi natomiast 5 zawodników + bramkarz.

8.  Czas gry w wynosi - 1 x 10 minut

9.  Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza odbywa się ręką lub nogą.

10.  Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej.

11.   Nie obowiązuje przepis o spalonym.

12. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie meczu w strefie zmian /własna

      połowa boiska/.

13. Pozostałe kwestie regulują przepisy PZPN

                                                                    § 5

                                                                  KARY

1. Wymiar kary zależny jest od interpretacji sędziego.

2. Regulamin dopuszcza kary wychowawcze: 1, 3 minuty.

3. W sytuacji wybitnie rażącego naruszenia przepisów/ patrz przepisy PZPN- czerwona kartka/ zawodnik może zostać ukarany czerwoną kartką. Wówczas jego zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do straty bramki.

4. Wykluczony zawodnik pauzuje jeden mecz. W szczególnych przypadkach kara może zostać zwiększona nawet do wykluczenia z rozgrywek.

5. Decyzje w tym zakresie podejmuje Organizator.

                                                                    § 6

                                                                 BOISKO

1. Boisko:

   - o wymiarach 40 m x 20 m /turniej kobiet, orlik i żak/,

   - o wymiarach 20 x 18 m /turniej skrzat/.

2. Bramki aluminiowe:

   - o wymiarach 5 m x 2 m /turniej kobiet/,

   - o wymiarach 3 m x 2 m /turniej orlik i żak/,

   - o wymiarach 1,2 x 0,8 m /turniej skrzat/.

                                                                     § 7

                                          ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Zgłoszenia do udziału w turnieju dokonuje się na podstawie przesłania do organizatorów korespondencji mailowej na adres mgosir@mgosir.koronowo.pl, uwzgledniającej następujące dane:

    - nazwa zespołu

    - kategoria turnieju

    - rocznik zespołu

    - imię i nazwisko trenera

    - tel. kontaktowy do trenera

2. Lista startowa zawodników jednego zespołu może wynosić maksymalnie 12 graczy.

3. Formularz listy startowej zostanie przekazany zespołom przez organizatorów przed rozpoczęciem turnieju i musi zostać złożony w Biurze Zawodów przed rozegraniem pierwszego meczu

4. Ze wzgl. na ograniczoną ilość miejsc organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia tylko jednego zespołu z danego klubu do poszczególnych turniejów. Kolejny może znaleźć się na liście rezerwowych i zostanie dopisany w momencie pojawienia się wolnego miejsca na liście podstawowej.

5. W turnieju wystąpią tylko te zespoły, które spełnią wszystkie formalności dotyczące zgłoszenia do rozgrywek.

6. Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi 280 zł od zespołu

7. Dochód z opłat startowych organizator przeznaczy na obsługę rozgrywek.

8. Uiszczenie opłaty startowej jest jednym z warunków wzięcia udziału w rozgrywkach.

9. Opłaty startowej należy dokonać  na 14 dni przed rozpoczęciem turnieju na wskazane  przez organizatora konto.

10.Jeżeli zgłaszający się zespół będzie chciał uiścić opłatę startową w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem turnieju wówczas wzrasta ona odpowiednio o 50 zł.

11.Istnieje możliwość wykupu obiadów w cenie 13 zł za sztukę. Chęć skorzystania z obiadów należy zgłosić organizatorowi przed rozpoczęciem turnieju.      

12.Istnieje możliwość  noclegu oraz pełnego wyżywienia zespołów uczestniczących w poszczególnych turniejach. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli koordynator turnieju.

                                                                     § 8

                                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Turniej odbywać się będzie pod patronatem Starosty Bydgoskiego, Burmistrza Koronowa oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Opiekę medialną sprawować będzie regionalna stacja Telewizji Polskiej – TVP Bydgoszcz

2. Wyniki turnieju będą zamieszczane w mediach:

    - na oficjalnej stronie internetowej turnieju www.koronowocup.pl oraz profilu facebookowym turnieju;

    - w Expressie Bydgoskim;

    - na oficjalnej stronie internetowej MGOSiR Koronowo www.mgosir.koronowo.pl oraz profilu społecznościowym ośrodka;

3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi;

4. Za szkody powstałe podczas rozgrywek odpowiada drużyna, której zawodnik się tego dopuścił.

                                                                                                                      

 

                                                                                            koordynator turnieju

                                                                                            Koronowo Cup 2018’

                                                                                              Jerzy Jasionowicz

                                                                                                tel. 785 901 202


System zapisów - copyright © b4sport.pl