Koronowo Cup

Regulamin

REGULAMIN KORONOWO CUP 2017’

                                                                                                  

                                                                                   § 1

 

                                                                        CEL TURNIEJU

1. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej i aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, a także popularyzacja rywalizacji sportowej według zasad fair-play

2. Wyłonienie zwycięzców Turnieju Koronowo Cup 2015’

                                                                                    § 2

                                                               ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem rozgrywek jest przy współpracy Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie.

                                                                                   § 3

                                                           TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

1. Turniej odbędzie się będzie w sześciu kategoriach wiekowych:

  • 8 stycznia 2017 r.             Turniej Trampkarz /rocznik 2002-2003
  • 21 stycznia 2017 r.           Turniej Kobiet /kategoria OPEN
  • 22 stycznia 2017 r.        Turniej Młodzik /rocznik 2004-2005
  • 18 lutego 2017 r.               Turniej Orlik I /rocznik 2006
  • 19 lutego 2017 r.               Turniej Orlik II /rocznik 2007
  • 5 marca 2017 r.               Turniej Żak /rocznik 2008 i młodsi

2. Miejscem rozgrywek będzie Hala Sportowo-Widowiskowa MGOSiR Koronowo.

                                                                                   § 4 

                                                                           PRZEPISY GRY

1.  Rozgrywki prowadzone będą w dwóch fazach:

     - część eliminacyjna w systemie jednorundowym “każdy z każdym” /2 grupy po 5 drużyn

     - część finałowa w systemie „każdy z każdym” /grupa srebrna i grupa złota

2.  Za zwycięstwo przyznawane będą 3 pkt, remis 1, porażka 0.

3.  O zajęciu miejsca w końcowej klasyfikacji decyduje /wg poniższej kolejności/:

     - suma zdobytych punktów,

     - korzystniejszy bilans między zainteresowanymi zespołami,

     - korzystniejszy bilans bramkowy,

     - większa liczba strzelonych bramek

     - mniejsza liczba straconych bramek,

     - ilość zwycięstw,

     - mecz barażowy.

4.  Jeżeli zespół wycofa się z rozgrywek, a wcześniej rozegrał choćby jedno spotkanie, wówczas pozostałe mecze będą

     klasyfikowane jako walkower dla drużyn przeciwnych.

5.  Podczas meczu na boisku może znajdować się 4 graczy i bramkarz w kategoriach kobiet, trampkarz oraz młodzik, a 

     także 5 graczy i bramkarz w kategoriach orlik i żak.

6.  Czas gry w wynosi - 1 x 10 minut

7.  Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza odbywa się ręką lub nogą.

8.  Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej.

9.   Nie obowiązuje przepis o spalonym.

10. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie meczu w strefie zmian /własna

      połowa boiska/.

11. Pozostałe kwestie regulują przepisy PZPN

                                                                               § 5

                                                                             KARY

1. Wymiar kary zależny jest od interpretacji sędziego.

2. Regulamin dopuszcza kary wychowawcze: 1, 3 minuty.

3. W sytuacji wybitnie rażącego naruszenia przepisów/ patrz przepisy PZPN- czerwona kartka/ zawodnik może zostać

    ukarany czerwoną kartką. Wówczas jego zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do straty bramki.

4. Wykluczony zawodnik pauzuje jeden mecz. W szczególnych przypadkach kara może zostać zwiększona nawet do

    wykluczenia z rozgrywek.

5. Decyzje w tym zakresie podejmuje Organizator.

                                                                             § 6

                                                                         BOISKO

1. Boisko o wymiarach 40 m x 20 m.

2. Bramki aluminiowe o wymiarach 5 m x 2 m /turniej kobiet, trampkarz i młodzik/.

3. Bramki aluminiowe o wymiarach 3 m x 2 m /turniej orlik i żak/.

                                                                             § 7

                                              ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU

1. Zgłoszenia do udziału w turnieju dokonuje się na podstawie elektronicznej rejestracji poprzez oficjalną

    stronę turnieju: www.koronowocup.pl

2. Lista startowa zawodników jednego zespołu może wynosić maksymalnie 12 graczy.

3. Formularz listy startowej zostanie przekazany zespołom przez organizatorów przed rozpoczęciem

    turnieju i musi zostać złożony w Biurze Zawodów przed rozegraniem pierwszego meczu

4. Ze wzgl. na ograniczoną ilość miejsc organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia tylko jednego zespołu

    z danego klubu do poszczególnych turniejów. Kolejny może znaleźć się na liście rezerwowych i zostanie

    dopisany w momencie pojawienia się wolnego miejsca na liście podstawowej.

5. W turnieju wystąpią tylko te zespoły, które spełnią wszystkie formalności dotyczące zgłoszenia do rozgrywek.

6. Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi - 280 zł od zespołu

7. Dochód z opłat startowych organizator przeznaczy na obsługę rozgrywek.

8. Uiszczenie opłaty startowej jest jednym z warunków wzięcia udziału w rozgrywkach.

9. Opłaty startowej należy dokonać  na 21 dni przed rozpoczęciem turnieju na wskazane  przez organizatora konto.

10.Jeżeli zgłaszający się zespół będzie chciał uiścić opłatę startową w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem turnieju

    wówczas wzrasta ona odpowiednio o 50 zł.

11.Istnieje możliwość wykupu obiadów w cenie 13 zł za sztukę. Chęć skorzystania z obiadów należy zgłosić organizatorowi 

     przed rozpoczęciem turnieju.      

12.Istnieje możliwość  noclegu oraz pełnego wyżywienia zespołów uczestniczących w poszczególnych turniejach.

     Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli koordynator turnieju.

                                                                             § 8

                                                      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Turniej odbywać się będzie pod patronatem Starosty Bydgoskiego, Burmistrza Koronowa oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego

    Związku Piłki Nożnej. Opiekę medialną sprawować będzie regionalna stacja Telewizji Polskiej – TVP Bydgoszcz. Relację z

     turnieju prowadzić będzie portal B4Sport.

2. Wyniki turnieju będą zamieszczane w mediach:

    - na oficjalnej stronie internetowej turnieju www.koronowocup.pl oraz profilu społecznościowym turnieju;

    - w Expressie Bydgoskim;

    - na oficjalnej stronie internetowej MGOSiR Koronowo www.mgosir.koronowo.pl oraz profilu społecznościowym ośrodka;

3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi

4. Za szkody powstałe podczas rozgrywek odpowiada drużyna, której zawodnik się tego dopuścił.

                                                                                                                      

 

                                                                                                                 koordynator turnieju

                                                                                                                 Koronowo Cup 2017’

                                                                                                                   Jerzy Jasionowicz

                                                                                                                    tel. 785 901 202


System zapisów - copyright © b4sport.pl